Term of use

Οι όροι χρήσης που ορίζονται στο παρόν διέπουν τη χρήση του ιστότοπου της Stratpharma. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Εάν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Η Stratpharma μπορεί να τροποποιήσει αυτόν τον ιστότοπο και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτόν τον ιστότοπο όταν πραγματοποιηθούν. Με τη συνέχιση της χρήσης σας μετά τη δημοσίευση οποιασδήποτε τέτοιας αλλαγής, αποδέχεστε αυτήν την τροποποίηση.

Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενική πηγή πληροφοριών. Η Stratpharma δεν παρέχει ιατρικές ή παρόμοιες επαγγελματικές υπηρεσίες ή συμβουλές μέσω αυτής της τοποθεσίας Web και οι πληροφορίες που παρατίθενται εδώ δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν τις ιατρικές συμβουλές που παρέχονται από τον ιατρό σας.

ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ‘’ΩΣ ΕΧΕΙ’’ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η STRATPHARMA ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΣΥΜΒΑΣΗ, Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΛΑΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΙΟΥΣ, ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΚΛΟΠΗ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Ολόκληρο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων δικαιοδοσιών. Copyright © Stratpharma 2011. All rights reserved. (Πνευματικά δικαιώματα © Stratpharma 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος). Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου δεν μπορούν να αντιγραφούν εκτός από ένα μόνο αντίγραφο για μη εμπορική προσωπική χρήση με τη διατήρηση όλων των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων σημείων ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί ή να αναδιανεμηθεί με άλλο τρόπο. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο παρόν, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να εμφανίσετε, να κατεβάσετε, να διανείμετε, να τροποποιήσετε, να αναπαράγετε, να αναδημοσιεύσετε ή να αναμεταδώσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, κείμενο, έγγραφα ή υλικό που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή έντυπο αντίγραφο, ή να δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο που βασίζεται σε τέτοιες εικόνες, κείμενο ή έγγραφα, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Stratpharma. Τίποτα που περιέχεται στο παρόν δεν θα ερμηνεύεται (σύμφωνα με οποιαδήποτε θεωρία) ότι παρέχει άδεια ή δικαίωμα βάσει οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος της Stratpharma ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά στον ιστότοπο, όλα τα ονόματα προϊόντων είτε εμφανίζονται είτε όχι με το σύμβολο του εμπορικού σήματος είναι εμπορικά σήματα της Stratpharma, των θυγατρικών της, των σχετικών εταιρειών ή των δικαιοπαρόχων. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού, εκτός από όσα επιτρέπεται στο παρόν, απαγορεύεται ρητά.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος βρίσκεται στην Ελβετία και περιέχει πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν που μπορεί να είναι διαθέσιμες ή να μην είναι διαθέσιμες σε κάθε χώρα ή περιοχή του κόσμου, επίσης, μπορεί να είναι διαθέσιμες με διαφορετικά εμπορικά σήματα σε διαφορετικές χώρες και μπορεί να έχουν εκκαθαριστεί ή εγκριθεί από κυβερνητικό ρυθμιστικό φορέα για πώληση ή χρήση σε διαφορετικές ενδείξεις ή με διαφορετικούς περιορισμούς στις διαφορετικές χώρες ή περιοχές. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες σε αυτούς τους ιστότοπους δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως προώθηση ή πρόσκληση για οποιοδήποτε προϊόν για τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που δεν είναι εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας όπου βρίσκεστε.

ΔΙΚΑΙΟ

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από τους νόμους της Ελβετίας και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτήν θα εκδικάζεται στα πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που συνεδριάζουν στην Ελβετία.

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκτός εάν ορίζεται ρητά στην Πολιτική Απορρήτου μας, οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μας στέλνετε με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου μέσω αυτού του ιστότοπου, μέσω email ή άλλου τρόπου, είναι και θα είναι μη εμπιστευτικό. Θα είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ιδέες, προτάσεις, εφευρέσεις, τεχνογνωσία και τεχνικές που περιέχουν μια τέτοια επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της εφεύρεσης, της ανάπτυξης, της κατασκευής και της εμπορίας προϊόντων.