CONDIȚII DE UTILIZARE

Termenii de utilizare prevăzuți în acest document guvernează utilizarea de către dumneavoastră a site-ului Stratpharma. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord să vă supuneți acestor termeni și condiții.

 

Dacă nu sunteți de acord cu toți acești termeni și condiții, nu utilizați acest site web. Stratpharma poate modifica acest site web și termenii și condițiile de utilizare în orice moment. Aceste modificări vor fi publicate pe acest site web pe măsură ce apar. Prin utilizarea în continuare a site-ului după afișarea unei astfel de modificări, acceptați această modificare.

Conținutul este furnizat ca sursă de informații generale. Stratpharma nu oferă servicii, sfaturi medicale sau servicii profesionale similare prin intermediul acestui site web, iar informațiile prezentate aici nu sunt menite să înlocuiască sfaturile medicale oferite de medicul dumneavoastră.

ÎNTREGUL CONȚINUT DE PE ACEST SITE WEB ESTE FURNIZAT AȘA CUM ESTE, FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, ACURATEȚE ȘI NERESPECTARE.

UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTUI SITE WEB ȘI A CONȚINUTULUI ACESTUIA SE FACE PE PROPRIUL DVS. RISC. STRATPHARMA ÎȘI DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE RĂSPUNDERE DELICTUALĂ SAU CONTRACTUALĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ÎN ALT MOD, PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE SAU DE CONSECINȚĂ CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACCESUL LA SAU UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB, CHIAR DACĂ AM FOST INFORMAȚI DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ÎNCREDEREA ÎN ORICE CONȚINUT, GREȘELI SAU OMISIUNI SAU ÎNTÂRZIERI ÎN TRANSMITEREA DE INFORMAȚII CĂTRE SAU DE LA UTILIZATOR, ÎNTRERUPERI ALE SERVICIULUI SAU VIRUȘI, INDIFERENT DACĂ ACESTEA SUNT CAUZATE, ÎN TOTALITATE SAU PARȚIAL, DE NEGLIJENȚĂ, ACTE DE FORȚĂ MAJORĂ, DEFECȚIUNI ALE TELECOMUNICAȚIILOR, DISTRUGEREA, FURTUL SAU ACCESUL NEAUTORIZAT LA ACEST SITE WEB.

 

DREPTURI DE AUTOR ȘI MĂRCI COMERCIALE

Întregul conținut al acestui site web face obiectul protecției drepturilor de autor din Statele Unite, Uniunea Europeană și alte jurisdicții. Drepturi de autor © Stratpharma 2011. Toate drepturile rezervate. Conținutul acestui site web nu poate fi copiat altfel decât o singură copie pentru uz personal necomercial, cu toate drepturile de autor sau alte notificări de proprietate păstrate. Acesta nu poate fi copiat, reprodus sau redistribuit în alt mod.

Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în prezentul document, nu aveți voie să copiați, afișați, descărcați, distribuiți, modificați, reproduceți, republicați sau retransmiteți informațiile, textele, documentele sau materialele conținute în acest site web sau în orice parte a acestuia pe orice suport electronic sau pe suport de hârtie, sau să creați orice lucrare derivată bazată pe astfel de imagini, texte sau documente, fără consimțământul scris expres al Stratpharma.

Nimic din cele conținute în prezentul document nu va fi interpretat (sub nicio formă) ca conferind vreo licență sau drept în temeiul vreunui brevet sau marcă comercială a Stratpharma sau a vreunei terțe părți. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres pe site-ul web, toate denumirile de produse, indiferent dacă apar sau nu cu simbolul mărcii comerciale, sunt mărci comerciale ale Stratpharma, ale afiliaților săi, ale companiilor afiliate sau ale licențiatorilor. Utilizarea acestor mărci comerciale sau a oricăror alte materiale, cu excepția celor permise în acest document, este interzisă în mod expres.

JURISDICȚIE

Acest site este situat în Elveția și conține informații specifice despre produse care pot fi sau nu disponibile în orice țară sau regiune a lumii, pot fi disponibile sub diferite mărci comerciale în diferite țări și pot fi autorizate sau aprobate de un organism guvernamental de reglementare pentru vânzare sau utilizare în diferite indicații sau cu diferite restricții în diferite țări sau regiuni. În niciun caz, informațiile de pe aceste site-uri nu vor fi interpretate ca o promovare sau o solicitare pentru orice produs pentru utilizarea unui produs care nu este autorizat în conformitate cu legile și reglementările din țara în care vă aflați.

LEGEA APLICABILĂ

Utilizarea acestui site este guvernată de legile din Elveția, iar orice litigiu care decurge din aceasta va fi adus în fața instanțelor statale și federale cu sediul în Elveția.

INFORMAȚII NECONFIDENȚIALE

Cu excepția celor prevăzute în mod expres în Politica noastră de confidențialitate, orice comunicare sau material pe care ni-l trimiteți prin orice mijloace, inclusiv prin intermediul acestui site web, prin e-mail sau în alt mod, este și va fi neconfidențial. Vom fi liberi să folosim toate ideile, sugestiile, invențiile, know-how-ul și tehnicile conținute într-o astfel de comunicare în orice scop, inclusiv pentru inventarea, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor.